top of page

Forskning

Mari forskar inom området samspel mellan ryttare, häst och ridlärare/tränare. 

Den 3 maj 2019 disputerade hon med avhandlingen Interaktion mellan ryttare, häst och tränare - ett mångfacetterat pussel i ämnet den praktiska kunskapens teori på Södertörn Högskola.

Den första artikeln är skriven tillsammans med Charlotte Lungren från Linköpings universitet: Zetterqvist Blokhuis, M. & Lundgren, Charlotte. Riders' Perception of Equestrian Communication in Sports Dressage. Klicka på länken här: link. 

Den andra artikeln är publicerad på Humanimalia - a journal of human/animal interface studies. Det är en så kallad autoetnografisk studie där jag beskriver hur jag ser på min relation till min häst Darwin. Titeln är: The Praxis of Horse Riding - an autoethnographic study. Den ligger på öppen access för dig som är intresserad - klicka på länken här!

I September 2021 publicerades artikeln Teaching Horse Riding: Is the Role of the Horse Recognized? i Society & Animals. (2021) 1-17. Klicka på länken här! 

Här är några av mina referenser:

 • Zetterqvist Blokhuis, M. Teaching Horse Riding: Is the Role of the Horse Recognize? Society & Animals. (2021) 1-17. 

 • Zetterqvist Blokhuis & Lundgren. Rider's Perception of Equestrian Communicatio in Sports Dressage. Society & Animals 25 (6); 573 - 591. October 2017. 

 • Zetterqvist Blokhuis, M. Interaction between rider, horse and equestrian trainer - a challenging puzzle. Södertörn Doctoral Dissertation 162. Stockholm, Sweden.

 • Zetterqvist, M., 2000. Didactics in horse jumping. 51st Annual Meeting, European Association of Animal Production, the Hague, 21-24 August, 2000.

 • Morgan, K., Zetterqvist, M., et al., 2000. Rider's personality and the perception of the co-operation between horse and rider. 51st Annual Meeting, European Association of Animal Production, the Hague, 21-24 August, 2000.

 • Visser, E.K., Rundgren, M., Zetterqvist, M., et al., 2000. Do subjective ratings of riders correlate with objective scores from behavioural tests? 51st Annual Meeting, European Association of Animal Production, the Hague, 21-24 August, 2000.

 • Visser, E.K., van Reenen, C.G., M. Zetterqvist., et al., 2003. Responses of horses in behavioural tests correlated with temperament assessed by riders. Equine Veterinary Journal, 35 (2) 176-183.

 • Visser, E. K., Zetterqvist Blokhuis, Blokhuis, H.J., Van Reenen, K.G. 2007. Horse temperament and riding performance, Proceedings of the 3rd International Equitation Science conference 2007, Michigan, USA.

 • Visser, E. K., Van Reenen, K.G, Zetterqvist Blokhuis, Morgan, K, Hassmén, P, Rundgren, M, and Blokhuis, H. 2007. Does Horse Temperament Influence Horse Rider Cooperation? Journal of Applied Animal Welfare Science, 11:267-284, 2008.

 • Zetterqvist Blokhuis, M., 2002. Teaching in show jumping using large screen video technique. 53rd Annual Meeting, European Association of Animal Production, Cairo, 1-4 September, 2002.

 • Zetterqvist Blokhuis, M., Ellis, A. 2005. HorseConnexion: translating scientific knowledge into easily accessible information for riders, riding teachers and horse owners. 56th Annual Meeting, European Association of Animal Production, Uppsala, 5-8 June, 2005.

 • Zetterqvist Blokhuis, M., Hartmann, E., Aronsson. A., Van Reenen, K.G., Keeling, L. 2007. Assessing the rider's seat and horse's behaviour: difficulties and perspectives, Proceedings of the 3rd International Equitation Science conference 2007, Michigan, USA.

 • Zetterqvist Blokhuis, M., Aronsson, A., Hartmann, E., Van Reenen, C.G., Keeling, L. 2008. Assessing the Rider's Seat and Horse's Behaviour: Difficulties and Perspectives. Journal of Applied Animal Welfare Science, 11:191-203, 2008.

 • E. Kathalijne Visser, Cornelis G. Van Reenen, Mari Zetterqvist Blokhuis, E. Karin M. Morgan, Peter Hassmén, T. Margareta M. Rundgren, and Harry J. Blokhuis. Does Horse Temparament influence Horse Rider Cooperation? Journal of Applied Animal Welfare Science, 11:267-284, 2008.

bottom of page